logo75

A MÚSICA É O MÁIS PURO QUE TRANSPORTA O AR.
(Porfi Jiménez, músico dominicano)

Armúsica é unha xanela á que se asoman artistas da música que teñen en común unha gran calidade e unha gran profesionalidade. Eles e elas teñen a capacidade de emocionarnos e grazas ao seu traballo o mundo é mellor.

LA MÚSICA ES LO MÁS PURO QUE TRANSPORTA EL AIRE.
(Porfi Jiménez, músico dominicano)

Armúsica es una ventana a la que se asoman artistas de la música que tienen en común una gran calidad y una gran profesionalidad. Ellos y ellas tienen la capacidad de emocionarnos y gracias a su trabajo el mundo es mejor.MENÚ INICIO